Privacy verklaring

Privacyverklaring Vegadates


Vegadates, gevestigd aan het Brempark 60, 2724 HW  te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Vegadates
Brempark 60
2724HW  Zoetermeer
Tel: 079-3424566
www.vegadates.nl
 
A. Blanker is de Functionaris Gegevensbescherming van Vegadates hij is te bereiken via info@vegadates.nl
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vegadates verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer  (tot 3 maanden na betaling)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vegadates verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 
 • godsdienst of levensovertuiging *
 • politieke voorkeur *
 • seksuele voorkeur *

* Voor zover je dit opgegeven hebt in je account

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vegadates verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
 • Het verlenen van onze diensten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Vegadates verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vegadates neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vegadates bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens in je account (persoonlijke gegevens) – Totdat je je account verwijdert, of na 18 maanden van inactiviteit, wanneer we je account opheffen.
Je foto’s  – Totdat je de foto’s zelf verwijdert, je account verwijdert, of na 18 maanden van inactiviteit, wanneer we je account opheffen.
Je advertentie(s) – Totdat je ze verwijdert, je account verwijdert, of na 18 maanden van inactiviteit, wanneer we je account opheffen.
Alle verstuurde berichten – Totdat je ze verwijdert, je account verwijdert of als we na 18 maanden van inactiviteit je account opheffen. (NB. ze worden pas echt verwijdert als zowel jij als je gesprekspartner de berichten weggegooid hebben)
Je betaalgegevens – Tot 7 jaar na je betaling voor onze btw administratie
Door jou aan ons verstuurde e-mails – 1 jaar
Door de website aan jou verstuurde e-mails – 1 maand
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vegadates verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vegadates blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vegadates gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vegadates.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Vegadates zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Vegadates wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vegadates neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vegadates.nl